•  
  •  
  •  

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ЗА НЕУЧЕБНИЯ,

НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН 28.10.2019 Г.

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ТЪНКОВО, ОБЩ. НЕСЕБЪР

        1. Събиране на всички ученици в двора на училището                                                                                                                                                                                                                 Час: 08:00 часа
                                                                          Отг. Класните ръководители
        2. Поклонение пред паметника на Васил Левски
                       
                                                  Час: 09.30 часа
                                                                        
Отг. Директор
        3. Провеждане на организиран туристически поход с цел посещение на новопостроения над селото кръстообразен монумент                                                                                                                                     
                                                                         Час: 10.00 часа
                                                                        
Отг. Силвия Иванова – ЗАС
        4. Провеждане на спортни сътезателни игри в двора на училището 

                                                               Час: 11.00 часа
                                                               Отг. Мехмед Мехмед – учител ФВ
5. Приключване на приствения ден 
                                                               Час: 12.30 часа
                                                               Отг. Класните ръководители

По време на всички организирани дейности на 28.10.2019 г. ръководители и отговорници за учениците са, както следва:

I клас – ст. учител Елена Дончева

II клас – ст. учител Силвия Иванова

III клас – учител Ренета Белчева

IV клас – ст. учител Виолета Петрова

V клас – ст. учител Христина Бабачева

VI клас – ст. учител Дима Драмова

VII клас – ст. учител Елена Баева

 

 

 

 

ОУ "Васил Левски " отбеляза

24 май - ден на славянската писменост

и култура ,учениците поднесоха музикални

изпълнения и стихотворения.

Директора на училището

Стоян Стоянов изказа пламенна реч .

 

 

На 18.05.2018 в спортната зала на училището се представи постановка на Бургаската опера

по операта на Моцарт "Вълшебната флейта"

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Календар

 

Контакти