•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Еднократна помощ за първи / осми клас 

Форми на обучение

План за дейността за предоставяне на личностното развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година

Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците

Правила за участие в квалификационна дейност

План за квалификационната дейност

Стратегия за развитие на ОУ "Васил Левски", с. Тънково

Достъп до обществена информация

Стратегия

Етичен кодекс

Механизъм за деца в риск

План за личностно развитие

Механизъм за тормоза

План за бедствия и аварии


Годишен план

Обществена информация

Правилник за вътрешния ред

Щатно разписание на персонала 

План за бедствия и аварии

Правилник за вътрешния трудов ред

Тематичен план 

Заповед списък образец1

Инструкция 

БДП

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти