•  
  •  
  •  

 

 

История

Годината на откриване на училището по непълни данни и по думите на стари хора не може да се определи с точност. Сведенията, с които разполагаме от първата летописна книга, започната на 01. 09. 1967 год. и от албума на училището, датира от 1919-1920 год. Един от първите учители бил Георги Калчев от с. Зараево, Поповска околия. По късно са назначени Цана Данева и Златка Петрова.

 

През 1953 год. избухва пожар в училищната сграда, като последната се запалва и изгаря. На същото място се издига ново училище, отговарящо на всички изисквания. По времето на г-н Костов, пълномощник на селото, училището се огражда с каменна ограда ( 1965-1966год). От 01.09.1967год. за директор е назначен Николай Димов Караджов, завършил висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност география- производствен профил. Г-н Караджов е роден в гр. Бургас през 1936 год, семеен.

 

През учебната 1980-1981 год. директорското място се заема от Тодорка Желязкова Георгиева-редовна учителка по математика, физика и музика.

Следващият директор на училището, през 1983/84 година е Анка Станкова Буковинова, учителка по биология и химия. Г-жа Буковинова замества излязлата в отпуск по майчинство Тодорка Желязкова, която се връща на работа през 1985/1986 учебна година и отново заема директорския пост.

 

През 1991/1992 учебна година със заповед на министъра на МОН, за директор на училището е назначена г-жа Галина Коларова, която се явява на конкурс в гр. Варна, където представя и защитава програма за развитие на училището за срок от три години.

 

От 01.09.2008год. на педагогическия и обслужващ персонал е представен г-н Димитър Димитров като директор на ОУ „Васил Левски”, с. Тънково, общ. Несебър.

 

 Г-н Димитров притежава дълъг педагогически и управленски опит, като последните 17 години е бил директор на ОУ ”Христо Ботев”, с. Ахелой, общ. Поморие. Жител е на с. Тънково и милее за родното си място.

 

През първия учебен срок на учебната 2008/2009 год. е назначена цялостна проверка по организацията и дейността на учебно-възпитателния поцес в училището. Г-жа Таня Борисова-началник на РИО гр. Бургас и  г-жа София Ламбова-експерт по организация на средното образование лично запознаха учителския състав с целта на проверката. Главните експерти по съответните дисциплини констатират правилно прилагане и организиране на дейностите в системата на Народната просвета.

 

През лятната ваканция на 2009 год. е извършена огромна по обем работа по обновяването и и реконструкцията на базата в училището

 

През м. март на 2010 година тържествено е направена първата копка на тъй- дълго очаквания физкултурен салон, откриването на който става на 15 септември 2010 год.

 

От 04.08.2016 г.директор на училището е г-н Стоян Стоянов, който внесе дух на демократизъм, реформи и обогатяване на опита на учителите с иновативни методи на управление, колегиалност и борба за по-високи и качествени показатели в усвояването на държавните образователни стандарти.

 

Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици) 

Календар

 

Контакти