•  
  •  
  •  

 

 

История

Годината на откриване на училището по непълни данни и по думите на стари хора не може да се определи с точност. Сведенията, с които разполагаме от първата летописна книга, започната на 01. 09. 1967 год. и от албума на училището, датира от 1919-1920 год. Един от първите учители бил Георги Калчев от с. Зараево, Поповска околия. По късно са назначени Цана Данева и Златка Петрова.

 

През 1953 год. избухва пожар в училищната сграда, като последната се запалва и изгаря. На същото място се издига ново училище, отговарящо на всички изисквания. По времето на г-н Костов, пълномощник на селото, училището се огражда с каменна ограда ( 1965-1966год). От 01.09.1967год. за директор е назначен Николай Димов Караджов, завършил висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност география- производствен профил. Г-н Караджов е роден в гр. Бургас през 1936 год, семеен.

 

През учебната 1980-1981 год. директорското място се заема от Тодорка Желязкова Георгиева-редовна учителка по математика, физика и музика.

Следващият директор на училището, през 1983/84 година е Анка Станкова Буковинова, учителка по биология и химия. Г-жа Буковинова замества излязлата в отпуск по майчинство Тодорка Желязкова, която се връща на работа през 1985/1986 учебна година и отново заема директорския пост.

 

През 1991/1992 учебна година със заповед на министъра на МОН, за директор на училището е назначена г-жа Галина Коларова, която се явява на конкурс в гр. Варна, където представя и защитава програма за развитие на училището за срок от три години.

 

От 01.09.2008год. на педагогическия и обслужващ персонал е представен г-н Димитър Димитров като директор на ОУ „Васил Левски”, с. Тънково, общ. Несебър.

 

 Г-н Димитров притежава дълъг педагогически и управленски опит, като последните 17 години е бил директор на ОУ ”Христо Ботев”, с. Ахелой, общ. Поморие. Жител е на с. Тънково и милее за родното си място.

 

През първия учебен срок на учебната 2008/2009 год. е назначена цялостна проверка по организацията и дейността на учебно-възпитателния поцес в училището. Г-жа Таня Борисова-началник на РИО гр. Бургас и  г-жа София Ламбова-експерт по организация на средното образование лично запознаха учителския състав с целта на проверката. Главните експерти по съответните дисциплини констатират правилно прилагане и организиране на дейностите в системата на Народната просвета.

 

През лятната ваканция на 2009 год. е извършена огромна по обем работа по обновяването и и реконструкцията на базата в училището

 

През м. март на 2010 година тържествено е направена първата копка на тъй- дълго очаквания физкултурен салон, откриването на който става на 15 септември 2010 год.

 

От 04.08.2016 г.директор на училището е г-н Стоян Стоянов, който внесе дух на демократизъм, реформи и обогатяване на опита на учителите с иновативни методи на управление, колегиалност и борба за по-високи и качествени показатели в усвояването на държавните образователни стандарти.

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти