•  
  •  
  •  

 

 

История

Годината на откриване на училището по непълни данни и по думите на стари хора не може да се определи с точност. Сведенията, с които разполагаме от първата летописна книга, започната на 01. 09. 1967 год. и от албума на училището, датира от 1919-1920 год. Един от първите учители бил Георги Калчев от с. Зараево, Поповска околия. По късно са назначени Цана Данева и Златка Петрова.

 

През 1953 год. избухва пожар в училищната сграда, като последната се запалва и изгаря. На същото място се издига ново училище, отговарящо на всички изисквания. По времето на г-н Костов, пълномощник на селото, училището се огражда с каменна ограда ( 1965-1966год). От 01.09.1967год. за директор е назначен Николай Димов Караджов, завършил висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност география- производствен профил. Г-н Караджов е роден в гр. Бургас през 1936 год, семеен.

 

През учебната 1980-1981 год. директорското място се заема от Тодорка Желязкова Георгиева-редовна учителка по математика, физика и музика.

Следващият директор на училището, през 1983/84 година е Анка Станкова Буковинова, учителка по биология и химия. Г-жа Буковинова замества излязлата в отпуск по майчинство Тодорка Желязкова, която се връща на работа през 1985/1986 учебна година и отново заема директорския пост.

 

През 1991/1992 учебна година със заповед на министъра на МОН, за директор на училището е назначена г-жа Галина Коларова, която се явява на конкурс в гр. Варна, където представя и защитава програма за развитие на училището за срок от три години.

 

От 01.09.2008год. на педагогическия и обслужващ персонал е представен г-н Димитър Димитров като директор на ОУ „Васил Левски”, с. Тънково, общ. Несебър.

 

 Г-н Димитров притежава дълъг педагогически и управленски опит, като последните 17 години е бил директор на ОУ ”Христо Ботев”, с. Ахелой, общ. Поморие. Жител е на с. Тънково и милее за родното си място.

 

През първия учебен срок на учебната 2008/2009 год. е назначена цялостна проверка по организацията и дейността на учебно-възпитателния поцес в училището. Г-жа Таня Борисова-началник на РИО гр. Бургас и  г-жа София Ламбова-експерт по организация на средното образование лично запознаха учителския състав с целта на проверката. Главните експерти по съответните дисциплини констатират правилно прилагане и организиране на дейностите в системата на Народната просвета.

 

През лятната ваканция на 2009 год. е извършена огромна по обем работа по обновяването и и реконструкцията на базата в училището

 

През м. март на 2010 година тържествено е направена първата копка на тъй- дълго очаквания физкултурен салон, откриването на който става на 15 септември 2010 год.

 

От 04.08.2016 г.директор на училището е г-н Стоян Стоянов, който внесе дух на демократизъм, реформи и обогатяване на опита на учителите с иновативни методи на управление, колегиалност и борба за по-високи и качествени показатели в усвояването на държавните образователни стандарти.

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Календар

 

Контакти