•  
  •  
  •  

 

 

Колектив

№ по

ред

 

  Име, презиме и фамилия

 

  Длъжност

1.

Стоян Георгиев Стоянов

Директор

2.

Елена Славова Баева

Гл. учител

3.

Гинка Петрова Коева

Ст. учител

4.

  Дима Стоянова Драмова

Ст. учител

5.

Христина Костадинова Бабачева

Ст. учител

6.

  Виолета Петрова Петрова

Ст. учител

7.

Силвия Кирилова Иванова

Учител  и ЗАС

8.

Николай Николов

Ст. учител

9.

Мехмед Мустафа Мехмед

Учител

10.

 Ренета Николова Белчева

Учител ПИГ

11.

Станка Панчова Лилова

Учител

 

 

12.

Елена Дончева

възпитател

1.

Росица Христова Узунова

Счетоводител

2.

Николинка Василева Тонузлиева

Хигиенист

3.

Анушка Стоянова

Огняр

Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици) 

Календар

 

Контакти