•  
  •  
  •  

 

 

Колектив

№ по

ред

 

  Име, презиме и фамилия

 

  Длъжност

1.

Стоян Георгиев Стоянов

Директор

2.

Елена Славова Баева

Гл. учител

3.

Гинка Петрова Коева

Ст. учител

4.

  Дима Стоянова Драмова

Ст. учител

5.

Христина Костадинова Бабачева

Ст. учител

6.

  Виолета Петрова Петрова

Ст. учител

7.

Силвия Кирилова Иванова

Учител  и ЗАС

8.

Николай Николов

Ст. учител

9.

Мехмед Мустафа Мехмед

Учител

10.

 Ренета Николова Белчева

Учител ПИГ

11.

Станка Панчова Лилова

Учител

 

 

 

 

 

1.

Росица Христова Узунова

Счетоводител

2.

Николинка Василева Тонузлиева

Хигиенист

3.

Анушка Стоянова

Огняр

Ваканции

 

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I - XII клас

Календар

 

Контакти