•  
  •  
  •  

 

 

Колектив

№ по

ред

 

  Име, презиме и фамилия

 

  Длъжност

1.

Стоян Георгиев Стоянов

Директор

2.

Силвия Кирилова Иванов

Учител  и ЗАС

3.

Станка Панчова Лиловаа

Гл. учител

4.

Дима Стоянова Драмова

Ст. учител

5.

Елена Славова Баева

Ст. учител

6.

Ренета Николова Белчева

Учител

7.

Виолета Петрова Петрова

Ст. учител

8.

Николай Николов

Ст. учител

9.

Мехмед Мустафа Мехмед

Учител

10.

 Кремена Тодорова

Учител 

11.

Милена

Учител 

12.

Елена Дончева

Учител

1.

Росица Христова Узунова

Счетоводител

2.

Николинка Василева Тонузлиева

Хигиенист

3.

 

Огняр

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2020/2021 година (неучебни дни):

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021) – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Календар

 

Контакти