•  
 •  
 •  

 

 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тънкво, ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1 . Изкуства в следните направления
изобразително изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по изобразително изкуство

Модул 2 . Спорт в следните направления 
футбол – I – IV клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“

Цели на програмата:

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие
  при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на
  техните интереси, способности и компетентности.
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и
  изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и
  изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на
  учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата
  в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и
  утвърждаването на културните ценности;
 • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,
  както и към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен
  начин на живот.
  Обхват на програмата:
  Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на
  Република България от I до XII клас

На 20.10.2023г в ОУ ,,Васил Левски'' се проведе Творческа работилница по тема ,,Есен'' с ученици от начален курс съвместно с Център за обществена подкрепа гр. Несебър.

 

 

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

по Наредбата за приемащо образование

Групите за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование учебната 2023/2024 година:

 Групи за занимания по интереси Ръководител Тематична област, тематична подобласт
1   Ренета Белчева  
2   Елена Дончева  
3   Силвия Иванова  

Кандидатстване с проект Национална програма
„Заедно в изкуствата и в спорта“

ОУ „Васил Левски“ ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година за формиране на следните отбори:
Модул 2. Спортни групи:

1. Хандбал – момичета / възрастова група – V – VII клас с ръководител Златин Чаушев
2. Хандбал – момчета / възрастова група – I – IV клас с ръководител треньор Златин Чаушев

 

Равен достъп

Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Още информация за проекта -  https://www.mon.bg/bg/100925

Информационна система на проекта -   https://react.mon.bg/

 

Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

Основно училище „Васил Левски“ – с. Тънково кандидатства по НП 21 „Заедно в изкуствата и в спорта“. Програмата съдържа два модула. По Модул 1 – Изкуства е предвидено формиране на вокална група, а по Модул 2 – Спорт формиране на два отбора съответно по футбол. Ръководителят на вокалната група се очаква да е специалист от училището, а треньорът на двата отбора по направление Спорт ще е специалист от училището.

Целите, които ОУ „Васил Левски“ – с. Тънково си поставя със сформирането на вокалната група  и отборите по футбол е изграждане на  личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на творческите и спортни заложби и потенциала на младите хора.

Повече информация относно националната програма - прочети тук

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

                             

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Уважаеми родители и ученици,

ОУ ,, Васил Левски''  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 2Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда..
 • Дейност 5Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

На 23.02.2023г в ОУ ,,Васил Левски'' , с. Тънково 

колектива се запосна с електронната образователна платформа ,,Дигитална Раница''.

Достъпа до интерактивното дигитално образователно съдържание е безплатен и лесен.

 

Откриване на учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Откриването на учебната 2022/2023 година ще се състои в двора на училището на 15.09.2022 в 09:30.

За родителските срещи ще получите информация от класните ръководители.

Пожелаваме на всички здрава и успешна учебна година!

 

 

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че в ОУ „Васил Левски“ с. Тънково, кандидатства по Националната програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година.

След проучване мнението на учениците и обсъждане на Педагогическия съвет, бе взето решение в училището да бъдат сформирани  групи в следните направления и категории:

Модул 1. Изкуства:

1.Вокална група забавна и естрадна песен  V-VII клас

Модул 2. Спорт:

 1. Отбор по футбол (момчета) I- IV клас
 2. Отбор по футбол (момичета)  V- VII клас

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ОУ "Васил Левски " ви кани на представлението "Снежанка " ,което ще се играе от театрално ателие "Ран Босилек " на 30.05.2018г. от 17:00часа във физкултурния салон на училището .

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

 

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

- ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА ,

УЧЕНИЦИТЕ ПОДНЕСОХА МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

И СТИХОТВОРЕНИЯ.ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

СТОЯН СТОЯНОВ ИЗКАЗА ПЛАМЕННА РЕЧ .

ОУ “Васил Левски” организира на 20 април-четвъртък 
Великденски празник 

Ще се проведе конкурс за: 
1.НАЙ- КРАСИВО БОЯДИСАНО ЯЙЦЕ
2.ВЕЛИКДЕНСКА ПОЗДРАВИТЕЛНА КАРТИЧКА
3.ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА “ВЕЛИКДЕН”

 

 

клуб "Народни танци"

Младите таланти от клуб "Народни танци" по проект "Твоят час" с нови народни носии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСРЕЩАНЕ НА ПРОЛЕТТА

На 22.03.2017г. децата от ОУ "Васил Левски " посрещнаха пролетта с песни и танци.Във физкултурният салон на училището се проведе конкурс за най-красив "еко- костюм".Децата, които участваха с направата на костюмите  получиха грамоти и награди .

 

 

 

Геният  е  явление,дадено ни от природата,не само,за да си сверим часовника, не само за да намажем с мед душата си, не за да проверим времето или пространството, а  за да се изправим пред вечността.

Вечността е оная, която съхранява гения! Не нашите  оценки, характеристики, или илюзии.

И не нещо друго, а именно времето е онзи феномен,който доказва,защо, кога, и с каква сила се  появява гения.

Приятели, утре е нашият национален празник – нашата национална гордост!

Едва ли ще кажа нещо ново, но в такива дни е време да сведем глава пред величието, па макар и през времето...” като прах от пръхта, като сила от силата...”

„ Да, Левси живя тук- в нашата родина, в единствената, в своята, в нашата Майка България... Но и пак тук той увисна на бесилото!” – това е фрагмент от рецитал-спектакъла, посветен на  голяма годишнина от рождението и безсмъртието на гения- Левски!

В село Тънково, община Несебър училището достойно носи името на Апостола на българската свобода.

Това е една от най-красивите и уредени училищни сгради в общината, а хората,които работят в него са едни от най-слънчевите хора, едни от най-големите оптимисти, които познавам.

А българчетата, които отрасват и се възпитават в това малко училище са просто прекрасни.

Ще видите , ще усетите техния заряд, тяхната отговорност, тяхната обич и уважение както към техните любими учители, така също и  към техния директор- слънчевият  Стоян Георгиев – известен български поет и белетрист!

Но преди всичко ще усетите тяхната гордост, че са български деца, дошли да се учат в училище, носещо с гордост името на Апостола.

Тези прекрасни деца ни накараха да се преобразим!

Честит празник скъпи възпитаници на ОУ”Васил Левски”-с. Тънково!

 Честит празник честни хора, всички вие, които носите в сърцето си генетичния код на Апостола на свободата!

Честито България!

 Честито!!!

Нека с поклон дадем дължимото!

Нека не забравяме за всички гении, които нашата свещена България е родила и ражда!

И дано се преродят!

 Поклон!!!

               Стефани Стоянова 

 

 

 

 

Честване на Националния празник 3 март в ОУ "Васил Левски " с. Тънково

„Пътят към свободата”

                Свят и тържествен за всеки родолюбив българин Трети март – денят на националното освобождение.Тази светла дата събира в себе си усилията, всеотдайността и саможертвата на много познати и незнайни българи. Защото Свободата е дело всенародно. Защото избавлението не е еднократен акт , а продължителен и мъчен процес. Пътят на борбата е дълъг и труден. Всичко има по този път – любов и омраза, покруса и надежда, смърт и безсмъртие. Цялото българско време до 1878 година приближава народа до 3 март – Денят на свободата .

 С мисли за него учениците и учителите от ОУ "Васил Левски" посвещават дните от 28.02 до 02.03.2017г. на Националния празник. Предвидени са различни инициативи: есета, стихове , рисунки и презентации на ученици , по повод празника. 3 март – празник на възвърната национална чест и достойнство ще бъде темата за разговори и дискусии в часа на класа .Финалът на честването ще бъде общоучилищното тържество на 02.03 .

 

 

 

 

 

ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

Всяка година последната сряда на м.Февруари е известна като  "Ден за борба с тормоза в училище"  (в Канада). На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират вашата позиция и неприемане на спирачката в училище.
      Нека и ние подкрепяме тази инициатива, да покажем, че не искаме тормоза да съществува в нашето училище. 
Нека всички на 22.02.2017г (сряда) да бъдем облечени в розво .

Всичко започва като протест срещу инцидент, случил се в училище в канадска провинция Нова Скотия. Това събитие е организирано от двама ученици - Дейвид Шепърт и Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007г. в тяхното училище група от по-голвмите ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващия ден тези двама ученици решиха да се организират да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното момче. 
Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред учениците от други училища.
 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Календар

 

Контакти