•  
  •  
  •  

 

 

Обявление за набиране на предложения по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заявление за включване на ученик в ЦДО 

Декларация за отсъствия на ученик от занималния

Дубликат за завършен клас , степен 

Дубликат на удостоверение за преместване 

Заявление за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление за отсъствия на ученик до 7 дни

Заявление за прием в първи клас 

Заявление за постъпване в клас 

Служебна бележка от изпит за проверка на способностите

Заявление за издаване на дубликат за завършено основно образование 

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Заявление за признаване на завършен период ,етап,клас на училищното обучение или образователна степен по документи издадени от училища на чужди държави 

Процедура по издаване на административни услуги 1

Процедура по издаване на административни услуги 2

Процедура по издаване на административни услуги 3

Процедура по издаване на административни услуги 4

Ваканции

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици) 

Календар

 

Контакти